31 Ιανουαρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΔΟΜΟΚΟΣ -ΠΛΑΤΥ, ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Σ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.)