27 Ιανουαρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΙΛΙΩΝ ΟΚΤΩ (1.008) ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ