19 Αυγούστου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ Σ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΜΠΡ).