20 Δεκεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 218 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΑΣΠΟ 31/12/2022 ΕΩΣ 31/01/2023.