1 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΕΛΕ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΣΗΚ/ΤΛΑΡ & ΥΣΗΚ/ΤΘ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ (ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 ΑΘΗΝΑ).