26 Σεπτεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (218) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΑΠΟ 01-10-2022 ΕΩΣ 31-10-2022.