19 Αυγούστου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Σ.Σ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ