12 Ιουλίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ1, Κ2 & Κ3 ΤΟΥ ΟΣΕ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ.