9 Φεβρουαρίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LPG 6.000 ΚΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ & ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΘ (ΣΤΑΘΜΟΥ 4) ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ