1 Φεβρουαρίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300) ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ ΗΤΟΙ ΑΠΟ 01-04-2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2024 ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΡΥΜΟΝΑ.