20 Μαΐου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 218 ΟΧΗΜΑΤΩΝΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 01-06-2022 ΕΩΣ 31-07-2022