19 Ιανουαρίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Νο 10 ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ.