13 Οκτωβρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (240) ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΤΟΙ ΑΠΟ 01-01-2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2024 (1) ΕΤΟΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ.