13 Οκτωβρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΗΤΟΙ ΑΠΟ 01-01-2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2024 ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ.