17 Μαρτίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (183) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΚΑ (10) ΚΑΡΤΩΝ SIM DATA ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.