9 Δεκεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ.