15 Νοεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (71) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, (52PRESTIZE), (4PLUS) & (15 HEAVY) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (1ΔΙΘΕΣΙΟ & 4ΤΜΧ ΜΟΝΟΘΕΣΙΑ) ΣΤΟΝ 8ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ.))