22 Νοεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΣΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (218) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΑΠΟ 30-11-2022 ΕΩΣ 30-12-2022