15 Φεβρουαρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΛΑΤΕΩΣ, ΑΔΕΝΔΡΟΥ, ΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΝΔΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΛΑΤΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ.