18 Οκτωβρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΕ.