4 Δεκεμβρίου 2023
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ΦΥΛΑΚΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΣΗ Χ.Σ. 0+335 ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΣΘ-ΘΝ (ΟΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Kαταληκτική ημερομηνία: 08 Δεκεμβρίου 2023