21 Μαρτίου 2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ MiCom C264, P638, P132, P438 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ PS ΛΙΟΣΙΑ – ΚΙΑΤΟ (Σ.466)
Kαταληκτική ημερομηνία: 02 Απριλίου 2024