28 Αυγούστου 2023
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΚΟΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ROCOUPLE 58.62 ΟΙΚΟΥ REBEL RO. 8005862002.