24 Νοεμβρίου 2022
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I