28 Μαρτίου 2024
Προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1.500) προειδοποιητικών πινακίδων έναντι ηλεκτροπληξίας
Kαταληκτική ημερομηνία: 08 Απριλίου 2024