5 Δεκεμβρίου 2023
Προμήθεια δέκα (10) ρελέ προστασίας έναντι υπερέντασης για τους μετασχηματιστές ισχύος 150kV/25kV των Υ/Σ έλξης της υπηρεσίας Ηλεκτροκίνησης (ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΗΚ)
Kαταληκτική ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2023