19 Μαρτίου 2024
Προμήθεια δέκα επτά (17) ανιχνευτών τάσης 25kV (voltage detectors)
Kαταληκτική ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2024