1 Ιουνίου 2022
ΔIAK.20052/23-06-2022«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης των εφαρμογών SAP του ΟΣΕ για δέκα οκτώ (18) μήνες”
Kαταληκτική ημερομηνία: 23 Ιουνίου 2022