29 Μαρτίου 2024
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθειας είκοσι (20) ρελέ τύπου MiCom C264, P638, P132, P438 του τμήματος PS Λιόσια – Κιάτο (Σ.466)»
Kαταληκτική ημερομηνία: 10 Απριλίου 2024