7 Δεκεμβρίου 2022
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 20062/2022
Kαταληκτική ημερομηνία: 15 Δεκεμβρίου 2022