16 Φεβρουαρίου 2021
Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού

Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την «ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙ Η ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Σ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ Σ.Σ.ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»