15 Φεβρουαρίου 2024
Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο στην Αλεξανδρούπολη, για κάλυψη αναγκών κατακλίσεως του προσωπικού του ΟΣΕ που μεταβαίνει στην Αλεξανδρούπολη για υπηρεσιακούς λόγους.
Kαταληκτική ημερομηνία: 27 Φεβρουαρίου 2024