22 Νοεμβρίου 2023
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΡΕΣΩΝ
Kαταληκτική ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2023