20 Μαρτίου 2024
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9021792/19.03.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ 17 (ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ) ΑΝΙΧΤΕΥΤΩΝ ΤΑΣΗΣ 25kV
Kαταληκτική ημερομηνία: 01 Απριλίου 2024