27 Νοεμβρίου 2019
Διευκρινίσεις επί του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 2019-78/09-12-2019
Διευκρινίσεις επί του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 2019-78/09-12-2019 που αφορά την προμήθεια 33.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τους Σ.Σ. Λειανοκλαδίου, Λαμίας, Δομοκού & Κατερίνης.