1 Ιουνίου 2020
Διευκρινίσεις επί της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στις Διακηρύξεις με Α.Δ.2016/20 & 2018/20
Διευκρινίσεις επί της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στις Διακηρύξεις με Α.Δ.2016/20 & 2018/20.

Διευκρινίσεις επί της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στις Διακηρύξεις με Α.Δ.2016/20 & 2018/20.