26 Απριλίου 2021
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Kαταληκτική ημερομηνία: 28 Απριλίου 2021

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 2020-55 /11-05-2021 που αφορά την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια και Eγκατάσταση Συσκευών Firewall»