3 Ιουλίου 2019
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 2020-36 /21-07-2020 που αφορά την Προμήθεια και Eγκατάσταση «Συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)».