5 Φεβρουαρίου 2021
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙ Η΄ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΑΠΟ ΤΟN Σ.Σ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟΝ Σ.Σ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ»