19 Ιουνίου 2020
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 2020-33/06-07-2020
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 2020-33/06-07-2020 που αφορά Μίσθωση επτακόσια πενήντα έξι (756) δωματίων κλινών, σε ξενοδοχείο δύο αστέρων (γ΄ κατηγορίας η ανωτέρας) στον Βόλο», για δύο (2) έτη