23 Μαΐου 2019
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 2019-41/11-06-2019 που αφορά την προμήθεια αναμεταδότη compact eurobalise κλάσης Α SIL 4.
Προμήθεια αναμεταδότη compact eurobalise κλάσης Α SIL 4.