28 Αυγούστου 2019
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 2019-49/13-09-2019
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 2019-49/13-09-2019 που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κεντρικών Συστημάτων και Δικτύου του ΟΣΕ α.ε.