24 Σεπτεμβρίου 2019
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 2019-62 /10-10-2019
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 2019-62/10-10-2019 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «παροχή υπηρεσιών από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για τον περιοδικό έλεγχο και την έκδοση Πιστοποιητικών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2019-62 που θα διεξαχθεί την 10η Οκτωβρίου 2019 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «παροχή υπηρεσιών από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για τον περιοδικό έλεγχο και την έκδοση Πιστοποιητικών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των σιδηροδρομικών σταθμών, στάσεων και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο-ΣΚΑ-Κιάτο των τμημάτων γραμμής Πειραιάς-Οινόη, Δομοκός-Πλατύ, Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και Πλατύ-Θεσσαλονίκη, καθώς και των Κτιρίων του ΟΣΕ εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης».