19 Μαΐου 2020
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 2020-39/02-06-2020 που αφορά την συντήρηση κλιματιστικών μονάδων στο κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 2020-39/02-06-2020 που αφορά την συντήρηση κλιματιστικών μονάδων στο κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3