17 Φεβρουαρίου 2020
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 2020-18/03-03-2020 που αφορά την προμήθεια καλωδίου τύπου XLPE-PVC/SWA/PVC
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 2020-18/03-03-2020 που αφορά την προμήθεια καλωδίου τύπου XLPE-PVC/SWA/PVC