20 Οκτωβρίου 2021
Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 20027/2021 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Υλοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας TAF/TAP-TSI στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη κλιμακωτών συστημάτων TAF/TAP-TSI».
Kαταληκτική ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2021