7 Δεκεμβρίου 2022
Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 20054 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής του Πληροφοριακού Συστήματος ΧΟΔ».
Kαταληκτική ημερομηνία: 10 Ιανουαρίου 2023

Διαβάστε εδώ.

Α.Δ 2022-20054