4 Ιανουαρίου 2022
Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 20038 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Λεπτομερές σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος TAF / TAP – TSI».
Kαταληκτική ημερομηνία: 04 Φεβρουαρίου 2022

Διαβάστε εδώ.