4 Ιανουαρίου 2022
Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 20037 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Σχέδιο για την περαιτέρω αξιοποίηση του συστήματος TAF/TAP-TSI του ΟΣΕ».
Kαταληκτική ημερομηνία: 04 Φεβρουαρίου 2022

Διαβάστε εδώ.