4 Μαρτίου 2021
ΔΙΑΚ.2253/23-03-2021

Αξιολόγηση από Κοιν/μένο Οργανισμό, της συμμόρφωσης των υφιστάμενων Σιδ. Σταθμών του δικτύου στο τμήμα γραμμής ΚΙΑΤΟ-ΣΚΑ-ΑΕΡ/ΜΙΟ, ΟΙΝΟΗ–ΤΙΘΟΡΕΑ, ΠΑΛ/ΑΛΟΣ–ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΛΑΡΙΣΑ–ΒΟΛΟΣ και ΔΟΜΟΚΟΣ–ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ, με τους Καν/σμούς (ΕΕ